Solicitude de rectificación á Axencia Tributaria dos catro últimos exercicios fiscais