Solicitude de rectificación á AEAT dos exercicios fiscais 2018, 2019, 2020 e 2021