Fotos do Estaleiro
Estaleiro
Escola de Aprendices (14/9/2015)
Comedores (1950)
Comedores (1953)
Ambulancia (1975)
Ambulancia (1977)
Taquillas e aseos baixo gradas novas (1959)
Vivendas de San Valentín
Compresores para bacallaeiros fabricados por Astano (1951)
Bomba alternativa duplex fabricada por Astano (1952)
Bomba de achique para bacallaeiros fabricada por Astano (1953)
Cabrestante vertical fabricado por Astano (1953)
Bomba centrífuga 40 tm con autocebador fabricada por Astano (1954)
Molinete de cárter pechado fabricado por Astano (1954)
Motor diesel fabricado por Astano (1954)
Motor ASTANO-MAN (1969)
Nave de barrenas do taller de Armadores (1953)
Taller de Maquinaria (1946)
Taller de Plomeros (1946)
Taller de Monturas (1943)
Taller de Forjas (1943)
Taller de Modelos (1953)
Taller de Fundicion (1953)
Cuba de Fundicion (1948)
Varadeiros (1942)
Varadeiros (1948)
Gradas vellas (1949)
Gradas vellas (1950)
Dique nº 1 e gradas vellas
Dique nº 1
Primeira varada no dique nº 1, (1956)
Bacallaeiros no dique nº 1 (1962)
Talleres de Maquinaria, Plomeros, Armadores e Gálibos
Talleres de Armadores e Gálibos (1965)
Taller de Armadores - Bloques curvos
Taller de Armadores - Bloques planos
Taller de Armadores - Máquina de soldar perfís (1971)
Taller de Armadores - Telerex de plasma
Sala de Gálibos
Sala de Gálibos
Taller de Maquinaria (1957)
Detalle do escudo de Astano no Taller de Maquinaria (1956)
Taller de Maquinaria - Sección de tornos e fresas (1973)
Taller de Maquinaria - Tornos (1973)
Taller de Plomeros
Taller de Plomeros
Taller de Plomeros (1987)
Taller de Plomeros - Montaxe de módulos (2000)
Gradas novas (1961)
Gradas novas
Gradas novas
Gradas novas (2006)
Dique nº 2 (1971)
Dique nº 2 (1974)
Dique nº 2 (1978)
Dique nº 2 (1981)
Montaxe de grúa en peirao 4 (1959)
Montaxe de grúas en gradas novas (1959)
Grúa de 80 entre gradas novas
Grúas de 50, 80 e 60 das gradas novas, e grúas de 60 dos peiraos 7 e 8
Grúas de 60 dos peiraos 7 e 8, e grúa de 25 do peirao 2
Grúa de 100 do peirao 10
Grúa de 80 do peirao 10
Grúa de 25 do peirao 4, grúas de 60 dos peiraos 7, 8 e 10, e grúa de 100 do peirao 10
Montaxe da Grúa Pórtico (1971)
Grúa Pórtico (1971)
Grúa Pórtico
Grúa Pórtico
Grúa Pórtico
Grúa Pórtico
Grúa Pórtico
Cabina de mando da Grúa Pórtico